Виконання ст 30. Закону України "Про освіту"

1. Статут закладу дошкільної освіти ясла-садка "Золотий ключик"

2. Свідоцтво про атестацію ЗДО

3. Витяг з рішення виконавчого комітеті "Про закріплення за комунальним закладом ясла-садок "Золотий ключик" території обслуговування.

  4.  Сертифікати про акредитацію освітніх програм - не маємо

  5.Структура та органи управління закладу

  Структура закладу освіти:

  функціонують три групи загального розвитку :

  - група раннього віку від 2-х до 3-х років;

  - група середньогот віку від 3 -х до 4 років;

  - група старшого віку від 5-ти до 6 (7) років.

  Органи управління закладу освіти:

  Засновник - Новомиколаївська  сільська рада Скадовського району Херсонської області

  Адміністрація :

  директор Губка Інна Миколаївна;

  вихователь-методист Лавриненко Тетяна Миколаївна.


  • Колегіальний орган управління закладом освіти - педагогічна рада.
  • Колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти - загальні збори колективу і батьків.

  6. Кадровий склад закладу дошкільної освіти згідно з ліцензійними умовами та наявності вакантних посад:

 • штатний розпис - 24,15 штатних одиниць;
 • фактичний кадровий склад - 17 чоловік;
 • наявні вакансії - 1 ( музичний керівник)


7.Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

8. Моніторинг якості освіти 2019 -2020 н.р.

8.1. Результати моніторингу якості освіти відповідно до вимог програми виховання та навчання дітей від 2-7 років "Дитина" та Базового компонента дошкільної освіти в ЗДО    (вересень, лютий)  2019-2020 н.р.

9.Матеріально - технічне забезпечення 

Кількість комп'ютерної техніки , що використовується адміністрацією ЗДО - 2 шт., 

є підключення до мережі інтернет.

10. Освітня програма на 2020 - 2021 н.р. закладу дошкільної освіти 

  10.1. Заклад дошкільної освіти працює за комплексною програмою Базового компоненту "Дитина" від 2 до 7 років (оновлена редакція),парціальними програмами:
 • "Афлатот" -програма соціально - фінасової освіти дітей дошкільного віку;
 • «Україна - моя Батьківщина" О.Каплуновська  
 • "Казкова фізкультура" Єфименко М.М.
 • 11. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які здобувають освіту у закладі.Потужність закладу освіти розраховано на 120  здобувачів освіти, фактична кількість - 54 осіби .
12. Мова освітнього процесу- українська 
13. Річний звіт про діяльність закладу освіти - аналіз роботи закладу освіти за 2019 -2020н.р.

14. Правила прийому до закладу дошкільної освіти

1. Згідно з Законом України "Про освіту", з Законом України "Про дошкільну освіту" із змінами, прийом здобувачів освіти до закладу дошкільної освіти здійснюється директором ЗДО протягом календарного року на підставі:

 • заяви батьків або особи, які їх замінюють,
 • медичної довідки про стан здоров"я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
 • довідки сімейного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • ксерокопії свідоцтва про народження;
 • висновок психолого-медико-педагогічної консультації для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.

2. Відрахування здобувачів освіти ЗДО здійснюється:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здлров"я здобувача освіти, що виключає можливість її подальшого перебування у ЗДО;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування здобувача освіти протягом двох місяців.

15. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Для навчання дітей з особливими освітніми потребами: в  ЗДО  облаштований пандус.

16. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати. Додаткові освітні послуги не надаємо.